Erasmus MC: Erkenning Wij Werken Mantelzorgvriendelijk

terug naar Uit de praktijk

“Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen, werkzaam in de zorg, mantelzorgtaken verrichten.”

De overhandiging van de ‘Erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie’ betekende het symbolische einde van een zes maanden durend traject, uitgevoerd door de Stichting Werk&Mantelzorg en in opdracht van CNV Publieke Zaak. Voorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC nam de erkenning met duidelijk enthousiasme in ontvangst van Aaldert Mellema, bestuurder zorg van CNV Publieke Zaak.

De erkenning betekent veel voor het Erasmus MC. Kuipers: “Deze erkenning is natuurlijk pas een begin en we zijn CNV Publieke Zaak en de Stichting Werk&Mantelzorg dankbaar voor de gekregen mogelijkheid om beleid op mantelzorgtaken verder te ontwikkelen en implementeren.”Het Erasmus MC heeft ruim 13.000 medewerkers, het merendeel is vrouw en boven de veertig. “Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen, werkzaam in de zorg, mantelzorgtaken verrichten. Door mantelzorg concreet te benoemen in het visiedocument Koers 18, borgen we continue aandacht voor het thema. Mantelzorg maakt nu onderdeel uit van onze strategie betreffende duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust beleid. Het wordt in één adem genoemd met het borgen en bewaken van de motivatie, gezondheid en vitaliteit van medewerkers. De missie van het Erasmus MC is ‘een gezonde bevolking’. Dus ‘practice what you preach’ en zorg ook voor de best mogelijke werkomstandigheden voor eigen medewerkers. Daarnaast bevordert mantelzorgvriendelijk beleid goed werkgeverschap en dat kan leiden tot een betere invulling van onze vacatures.”

Sterkere profilering

Alle belanghebbenden en niveaus binnen het Erasmus MC waren betrokken bij het nieuwe beleid: “Het bestuur, HR, organisatieadviseurs, leidinggevenden, medewerkers en OR werkten er gezamenlijk aan. Via interne communicatiekanalen werd het doel en de voortgang breed verspreid om bewustwording te creëren en als een olievlek te laten werken. Het is een proces dat ook bij leidinggevenden moet groeien. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk leidt tot een sterkere profilering van afdelingen.” De ontvangen feedback tot nu toe noemt Kuipers uitermate positief. “Het beleid moet maatwerk worden, want op sommige afdelingen zal het lastiger te regelen zijn dan op andere. Maar ik denk dat we er samen altijd uitkomen. Medewerkers realiseren zich steeds meer ‘nu jij, morgen ik’.” Het Erasmus MC is het eerste Universitair Medisch Centrum met de erkenning. “Daar zijn we blij mee, maar dat was geen doel. Ik hoop van harte dat de andere UMC’s snel volgen.”

Met en voor elkaar zorgen

Dat hoopt Aaldert Mellema ook, want mantelzorgvriendelijk beleid staat hoog op de agenda van CNV Publieke Zaak. “Door de maatschappelijke ontwikkelingen is de combinatie werk en mantelzorg snel actueler geworden, zeker in de zorgsector. Het gaat dus een steeds grotere rol spelen in de arbeidsverhoudingen. Wij vinden dat het daarom een prominentere plaats in gesprekken over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden moet krijgen. Met dit project hebben we op positieve wijze een stimulans kunnen geven aan de dialoog tussen werkgever en medewerker om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor dit thema.” Mellema stelt dat de gezamenlijke oplossing belangrijker is dan strakke regelgeving binnen een cao. “Werkgevers willen over het algemeen wel afspraken maken omdat mantelzorgvriendelijk beleid ook bijdraagt aan goed werkgeverschap en dat is voor iedereen belangrijk. Als het aan ons ligt, wordt deze pilot verder uitgerold bij andere grote werkgevers in de zorg. Het project paste ook precies bij onze missie: een participatiesamenleving waarin we voor elkaar zorgen.”

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact