Kosten en baten van mantelzorg

terug naar Over mantelzorg

Onmisbaar voor de samenleving

De informele zorg die mantelzorgers leveren, is onmisbaar en van grote waarde voor de samenleving. Dit geldt evenzo voor de arbeidsparticipatie van mantelzorgers. Daarnaast zijn mantelzorgers een belangrijke samenwerkingspartner en informatiebron voor (huis)artsen bij het leveren van zorg aan een patient. Bij overbelasting kunnen mantelzorgers echter van zorgverlener zorgvrager worden. Met het risico op zowel uitval als informele zorgverlener als ziekteverzuim en uitval op de werkvloer.

HR in organisaties schat het aandeel in verzuim veroorzaakt door mantelzorg op 18%. En het aandeel in verzuimkosten op 19%. Bron: Onderzoek HRM CZ & GfK 2017

18% van de mantelzorgers meldt zich 2 weken of langer ziek per jaar. Bij niet-mantelzorgers is dit 10%. Duurt mantelzorg langer dan 2 jaar, dan stijgt het langdurig verzuim van 18% naar 25%. Bron: SCP

‘Ik durfde er niet met mij leidinggevende over te praten, omdat ik bang was dat het tegen mij gebruikt zou worden. Uiteindelijk toch gedaan en zo blij met de reactie van mijn teammanager. Had ik niet verwacht. Denk nu had ik het maar veel eerder verteld, dat had me veel verdriet en stress kunnen besparen.’

Anneke, groepsmedewerker gehandicaptenzorg
Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact