Handige tools en instrumenten

Algemeen

  • Praktijkkaart Mantelzorg van de LHV. Met de Praktijkkaart Mantelzorg ziet u in een oogopslag wanneer u mantelzorg kunt bespreken en wat u voor de mantelzorger kunt doen.
  • Mantelscan van Movisie. De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk.

Checklisten

Meetinstrumenten overbelasting

  • CSI-index (Caregiver Strain Index) van B. Robinson om overbelasting bij mantelzorgers te meten.
  • EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) van Margriet Pot.

Handige formulieren

Instrumenten

“Ik heb liever dat mensen open kaart spelen, dan dat ze zich ziek melden terwijl ze niet ziek zijn. Samen komen we er wel uit. Er zijn zoveel andere mogelijkheden, die ook in de CAO staan. Daar moeten mensen zich meer bewust van worden.”

Mieke, leidinggevende zorgorganisatie
Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact