Signaleren overbelasting

Als de mantelzorger met lichamelijke klachten komt, wordt de link niet altijd gelegd met de factoren die aan de oorzaken van de lichamelijke klachten ten grondslag liggen. 

Veel voorkomende klachten bij mantelzorgers in de zorg

Oorzaken die vaak benoemd worden, zijn: overwerken, druk op het werk, stress, veel op het bord hebben liggen, slecht slapen, de overgang, aan vakantie toe zijn, etc.

Aan bovengenoemde klachten en oorzaken kan overbelasting door mantelzorg ten grondslag liggen. Doorvragen op de thuissituatie en een eventuele mantelzorgsituatie kan helpen om hier zicht op te krijgen.

‘Je bent betrokken bij je team, je wilt dat mensen gezond blijven. Dus houd je een oog op hun balans.

Coby Bonestro, manager wonen en zorg

Meetinstrumenten overbelasting
Om overbelasting bij mantelzorgers te meten, kan de CSI-index (Caregiver Strain Index) van B. Robinson gebruikt worden of de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg) van Margriet Pot. Dit zijn internationaal en wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten om de actuele situatie in beeld te brengen (momentopname) en snel duidelijk en inzichtelijk te maken waar de knelpunten zitten. 

Op Kennisplein Zorg voor Beter staan bovenstaande en meer instrumenten uitgelegd met downloadbare vragenlijsten. Kennisplein Zorg voor Beter biedt ook twee handige tools om eventuele overbelasting te meten en het gesprek te faciliteren: de mantelscan en het formulier mantelzorgondersteuning. Deze maken gebruik van de EDIZ checklist.

“Ik merk in ons Sociaal Medisch Team dat we nu een veel gerichtere discussie hebben met elkaar – bedrijfsarts, manager en ik – dat de medewerker eigenlijk niet ziek is, maar dat er een hele andere vraag speelt, namelijk dat iemand een mantelzorgsituatie heeft. En daar ruimte voor nodig heeft. Nu gaan we veel meer inzoomen hoe kunnen we dat samen bereiken, wat is er nodig?”

Bianca Mokkenstorm, reintegratie-adviseur ’s Heeren Loo

Ga naar de volgende stap: Ondersteunen

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact