Opsporen mantelzorgers

Op het spreekuur en bij het intakegesprek

Vraag patiënten / bezoekers hoe hun netwerk eruit ziet: verlenen zij (mantel)zorgtaken aan iemand in hun sociale omgeving? En aan langdurig zieke of hulpbehoevende patiënten: van wie krijgen zij steun en ondersteuning? Ofwel: wie zijn de mantelzorgers in de praktijk? Hoe ervaren zij de combinatie werk-privé-mantelzorg en wat zijn de verwachtingen op de langere termijn? Wie helpt of kan de mantelzorgen helpen zorgen?

Ondersteuning door netwerk

Nodig ook eens de mantelzorger uit bij een gesprek met een patiënt en grijp die gelegenheid aan om te doorgronden of de mantelzorger gebaat is bij een 1 op 1 gesprek over zijn of haar balans. Bijvoorbeeld met de praktijkondersteuner. Heeft de mantelzorger een andere huisarts? Verwijs de mantelzorger dan door naar de huisarts (Aanmeldformulier).

Handige tools
Kennisplein Zorg voor Beter biedt handige tools om het netwerk in kaart te brengen en het gesprek te faciliteren.

Opsporing op de werkvloer

Vragen naar en praten over de situatie thuis kan als moeilijk worden ervaren. Zowel door de persoon die ondersteuning wil aanbieden, als door de mantelzorger zelf. Een van de meest gegeven redenen dat men mantelzorg niet bespreekbaar maakt (op het werk) is dat men werk en privé gescheiden wil houden. 

Leidinggevenden en bedrijfsartsen vrezen als bemoeizuchtig, onbeschaamd en onbehoorlijk te worden gezien bij vragen over de privé situatie. Mantelzorgers zelf noemen schaamte, angst voor de gevolgen (verlies van grip en overzicht, van respect, waardering en liefde in de mantelzorgsituatie en angst voor onbegrip en carrière consequenties op de werkvloer) en angst voor gefaald hebben als redenen (W&M, 2019).

De werk privé balans en (mantel)zorgtaken als vast en standaard thema  meenemen in voortgangs- en functioneringsgesprekken, helpt beide partijen de drempel om het bespreekbaar te maken, te verlagen. 

“Door mensen expliciet te vragen of zij mantelzorgtaken hebben thuis, hebben we zicht gekregen op de mensen die er niet zelf mee komen. Ze moeten verleid worden om er over te praten.”

Frank van Rooij, directeur Radius Welzijn

Ga naar de volgende stap: Signaleren overbelasting

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact