Ondersteunen in 4 stappen

terug naar Ondersteuning bieden

Ondersteunen in vier stappen

Opsporen mantelzorgers

Signaleren overbelasting

Ondersteunen

Verwijzen

Heeft u oog en oor voor de (overbelaste) vrouwelijke dubbelzorger?
Check langs de hiervoor besproken stappen hoe mantelzorgvriendelijk u te werk gaat!

‘In het team is veel begrip, we hebben veel voor elkaar over. Een dienst ruilen is geen probleem. Een uur langer of korter werken? Zo geregeld.’

Conny Dooijeweerd, verpleegkundige en consulente palliatieve zorg

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact