Hoeveel vrouwen en hoeveel mannen combineren werk en mantelzorg?
 • 1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen
 • 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 8 mannen
 • 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 7 mannen

1 op de 4 vrouwen en 1 op de 7 mannen. In de zorg combineert 28% van de vrouwen werk en mantelzorg; 1 op de 3,5 dus. In totaal 4 miljoen mensen in Nederland verlenen mantelzorg. 83% van de mantelzorgers heeft betaald werk.

Wie ervaren meer druk van de combinatie werk en mantelzorg, mannen of vrouwen?
 • Vrouwen
 • Mannen

Vrouwen ervaren meer combinatiedruk dan mannen. Dit heeft te maken met traditionele rol- en zorgpatronen en de zorgidentiteit van vrouwen. Vrouwen zijn pro-actiever in het aanbieden van zorg en vinden de zorgrol  ‘normaal’ en ‘vanzelfsprekend’.Maar ook verwachtingen en druk van de sociale omgeving, – de zorgvrager incluis-, om zorg te verlenen, veroorzaken combinatiedruk.

Mantelzorg is vrijwilligerswerk.
 • Ja
 • Nee

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Het overkomt je, je kiest er niet voor. Het vloeit voort uit de sociale relatie die er al is met de persoon die zorg nodig heeft. Dat maakt het  (vaak) niet mogelijk om te kiezen ermee te stoppen. Dat geeft emotioneel veel druk.

Welke rollen zijn vaak herkenbaar bij een in de zorg werkende mantelzorger?
 • Professional in de zorg
 • Ervaringsdeskundige
 • Naaste
 • Hulpvrager

Alle antwoorden zijn juist.

Waarom hebben vrouwen moeite om mantelzorg bespreekbaar te maken?
 • Om hulp vragen wordt gezien als zwaktebod.
 • Moeite met het loslaten van zorg.
 • Angst voor consequenties.

Alle antwoorden zijn juist. Onderliggende (onbewuste)  gedachten liggen hieraan ten grondslag:  zij vinden zichzelf meest geschikt, hebben angst voor mindere kwaliteit, angst voor verlies grip en overzicht, angst voor verlies van waardering, status, respect en liefde.

Waar hebben mantelzorgers het meeste behoefte aan?
 • Aandacht, begrip, meedenken met oplossingen
 • Overnemen van de zorg door professionele hulpverleners
 • Advies en coaching
Welke ondersteuning kunt u bieden? Zet onderstaande stappen in de juiste volgorde
 • Opsporen - Signaleren - Ondersteunen - Verwijzen
 • Signaleren - Opsporen - Ondersteunen - Verwijzen
 • Verwijzen - Signaleren - Opsporen - Ondersteunen

Opsporen begint met het bieden van een luisterend oor en aandacht voor signalen die kunnen duiden op mantelzorg. Kunnen (lichamelijke/psychosociale) klachten gerelateerd zijn aan mantelzorg? Zijn er tekenen van overbelasting? Hoe ziet de thuissituatie eruit? Waaruit bestaat het sociale netwerk en ondersteuningsveld? Welke ondersteuning denkt de mantelzorger zelf nodig te hebben? Kunt u deze ondersteuning bieden of kunt u het beste doorverwijzen? Klik hier voor tools en hier voor uitleg stappenplan.

Van welke regelingen op de werkvloer maken vrouwelijke mantelzorgers het meest gebruik?
 • Verlofregelingen
 • Parttime werken
 • Flexibele werktijden/flexibele roosters

Na parttime werken volgen flexibele werktijden en/of flexibele roosters. Vanwege inkomstenderving is (nog) minder werken vaak geen optie.

Hoeveel % van het verzuim wordt door mantelzorg veroorzaakt?
 • 5%
 • 11%
 • 18%
Welke gezondheidsklachten kunnen duiden op overbelasting door mantelzorg?
 • Fysieke klachten
 • Psychosociale klachten

Beide antwoorden zijn juist. Mantelzorgers ervaren fysieke klachten zoals klachten aan nek en schouders, heupen en knieën, enkels en voeten. Ervaren een hogere psychosociale belasting: stress, emotionele uitputting, hoofdpijn, migraine, slapeloosheid, rusteloosheid, oververmoeidheid.

Einde

Dank voor het invullen van deze test. Het zal je wellicht nog meer inzicht hebben gegeven omtrent het combineren van werk en mantelzorg!

Sluit deze test

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact