Vrouw, mantelzorger & werken in de zorg

Risico op overbelasting en verzuim

Vrouwen die werk met mantelzorgtaken combineren, lopen een groter risico op overbelasting en langdurig verzuim. Traditionele rol- en zorgpatronen en de zorgidentiteit van vrouwen liggen hieraan ten grondslag. De zorg is een sector waar deze risico’s nadrukkelijk zichtbaar zijn. Het overgrote deel van de medewerkers is vrouw en de zorgsector kent een relatief hoog ziekteverzuim en relatief veel mantelzorgers. De sterke zorgidentiteit van deze vrouwen vereist een genderspecifieke aanpak.

(H)erkenning, bespreekbaar maken met en (verwijzen naar) de juiste ondersteuning van deze groep mantelzorgers is van groot belang. Deze toolkit biedt inzicht in de zorgidentiteit en concrete handvatten voor een adequate aanpak (ter voorkoming) van fysieke en psychische overbelasting van deze doelgroep.

Over mantelzorg

Uit de praktijk

Ondersteuning bieden

Een initiatief van:

Wil je meer weten? Stuur ons dan een e-mail! Contact